Українська академія друкарства
 • E-mail: kafedra.inoz.mov@gmail.com
 • Телефон: +38 (032) 242 23 64

Ботвин Тетяна Михайлівна

worker доцент
Назва Групи
Іноземна мова для студентів заочного факультету ЗЕ-1, ЗІБА-1, ЗІБА-2, ЗІБА-3*, ЗЖ-1, ЗЖ-3, ЗЖ-4, ЗОМ-4, ЗВП-5, ЗВП-4, ЗВП-3, ЗВП-2, ЗАУ-2, ЗПМ/ЗАКТ- 3, ЗЕ-2, ЗОМ-1/ЗДЗ-1, ЗДЗ-4, ЗПМ-1, ЗЖ-2, ЗОМ/ ЗДЗ – 5, ЗВП- 5(2), ЗР-6, ЗРК-6, ЗОМ/ЗДЗ- 3, ЗОМ/ЗДЗ- 2
Іноземна мова АУ/КТ/ПМ-1, КТ-2, КТ-3, ПМ-2, ПМ-3, АУ-3
Ділова іноземна мова Дк-1, Дк-2
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) Кг-1, Сг-1, Кг-2, Сг-2, Кг-3, Сг-3, Дз-11, Дз-12, Дз-13, Дз-21, Дз-22, Дз-23, ВП-1, ВП-21, ВП-22, ВП-23, ІСТ-1, ІСТ-2, КН-1, КН-2, КН-31, КН-32, Б-1, Б-2, П-1, П-2, Мн-1, Мн-2, Мк-1, Ж-11, Ж-12, Р-2, Рк-2, Дз-31, Дз-32, Дз-33, Мк-2, КН-4, ІСТ-31, ДЗ-41, Дз-43

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) Ж-11 310
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) Ж-11 310
3 Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) ВП-22 310
- - -

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Іноземна мова ПМ-3 310
Іноземна мова ПМ-3 310
2 Ділова іноземна мова Дк-1 310
Ділова іноземна мова Дк-1 310

П’ятниця

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) Кг-1 310
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) Кг-1 310
 • Доктор філософії, гуманітарні науки (філологія)

 • Доцент кафедри іноземних мов (англійська мова)

2005 - 2010 р.р.

Львівський Національний Університет ім. Івана Франка
Факультет: Іноземних мов (Англійська філологія).
Спеціальність: Викладач англійської мови та літератури. Кваліфікація філолог.

2020 р.

Захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії в галузі гуманітарних наук зі спеціальності 035 Філологія  на тему: "Українські переклади  Біблії XIX–XX століть: лінгвокультурологічний аспект."  

Веде практичні заняття з навчальних дисциплін:
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
 • Іноземна мова (англійська)
Напрями наукових досліджень:
 
- Лінгвокультурологія
- Лінгвістика тексту
- Лексикологія
- Стилістика
- Історія мови
- Теорія та практика перекладу
- Біблеїстика
 
Основні праці:

1. Ботвин Т.М. Особливості функціонування теонімів в українських перекладах Біблії XIX– XX століть / Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред. кол. Надія Скотна (шеф–ред.), Марія Федурко (гол. ред.) та ін.].Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. Випуск тридцять восьмий. Філологія. С. 341-348.
2. Ботвин Т.М. Ситуативний підхід до розвитку усного мовлення у студентів ВНЗ на заняттях англійської мови Т.М. Ботвин // Тези доповідей Науково-технічної конференції професорсько- викладацького складу, наукових керівників і аспірантів (16-19 лютого 2016 р.). Українська академія друкарства – Львів, 2016. – С. 227.
3. Ботвин Т.М. Особливості та види реклами у сучасній англійській мові/ Т.М. Ботвин // Тези доповідей Науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових керівників і аспірантів (14-17 лютого 2017 р.). Українська академія друкарства – Львів, 2017. – С. 228.
4. Ботвин Т.М. Назви грошових одиниць в українських перекладах Біблії XIX-XX століть: семантичний та культурологічний аспекти / Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2017. Випуск 64. Ч. ІІ. С.383 390.
5. Somatic Vocabulary in the Ukrainian Translations of the Bible in the 19th – 20th Centuries: a Semantic and Cultural Aspects// Spheres of Culture / Ed. by Ihor Nabytovych. Lublin 2017, Vol. 16, st. 480- 488. 
6. Ботвин Т.М. Назви родів занять в українських перекладах Біблії  ХIХ– ХХ століть: семантико культурологічний аспект / Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред. кол. Надія Скотна (шеф–ред.), Марія Федурко (гол. ред.) та ін.]. Дрогобич: Редакційно- видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. Випуск сорок перший. Філологія. С. 11-18.
7. Ботвин Т.М. Назви хвороб в українських перекладах Біблії  XIX-XX століть: лінгвокультурологічний аспект / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Філологія. Педагогіка. Психологія”. 2019. Вип. 38. С. 130-137.

Участь в конференціях і семінарах:

1. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Українська мова і сфера сакрального» (Чернівці, 2016).
2. Міжнародна наукова конференція «Лінгвістичне франкознавство в контексті сучасних філологічних студій» (Дрогобич, 2016).
3. Щорічні звітні наукові конференції викладачів та студентів філологічного Дрогобицького державного університету імені Івана Франка (Дрогобич 2016 - 2019).
4. Доповідь «Ситуативний підхід до розвитку усного мовлення у студентів ВНЗ на заняттях з англійської мови» Участь у звітній науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД (Львів, 28 лютого 2016).

5. Участь у Методологічному семінарі з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені професора Юрія Олексійовича Жлуктенка, під час якого проводилося обговорення збірника матеріалів Всеукраїнської конференції «Національна пам’ять у філології: Спадщина професора Юрія Олексійовича Жлуктенка». ЛНУ (Львів, 21 лютого 2017).
6. Доповідь «Сучасна реклама на англійській мові та її види». Участь у звітній науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД (Львів, 28 лютого 2017).
7. Міжнародна наукова конференція «Рідне слово в етнокультурному вимірі» (Дрогобич, 2017).
8. Всеукраїнська наукова конференція «Іван ковалик та українське мовознавство: історія, школи, проблеми.» (Львів, 2017).
9. Доповідь ««Навчання англійської мови у ЗВО через проектні роботи»,» на науково- практичній конференції «Застосування інтерактивних технологій на заняттях іноземної мови у ВНЗ», 19- 20-го травня 2018 р на кафедрі іноземних мов УАД для відзначення Всеукраїнського Дня науки.
10. Доповідь « Складність перекладу біблеїзмів». Участь у звітній науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів УАД (Львів, 28 лютого 2019).
11. XIV ІІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми зіставної семантики» (Київ, 2019).

 

Події кафедри

лют
25
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ В ZOOM. ЯВКА ОБОВ"ЯЗКОВА

12:00 — 308 ауд.

лют
17
Звітна науково-методична конференція викладачів УАД. Явка обов"язкова

12:00 — 308 ауд.

гру
16
ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ викладача Яремчук О.В. в ZOOM. Група КТ-1

10:15 — 309 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Ділова іноземна мова

 • photo5470153928705420564.jpg photo5470153928705420564.jpg
 • Практикум з іноземної мови

 • Р-3.docx
 • Р-4.docx
 • Наукове спілкування іноземною мовою

 • IMG_2128.jpg IMG_2128.jpg
 • IMG_2129.jpg IMG_2129.jpg
 • IMG_2130.jpg IMG_2130.jpg
 • Іноземна мова для студентів заочного факультету

 • КН 21 telephoning-in-english.pdf
 • Appearance and Character KH 1 ІСТ1.docx
 • KH1 ICT1 1.png KH1 ICT1 1.png
 • KH21 ICT21 1.png KH21 ICT21 1.png