Українська академія друкарства
 • E-mail: kafedra.inoz.mov@gmail.com
 • Телефон: +38 (032) 242 23 64

Мусійовська Оксана Федорівна

worker доцент,
кандидат педагогічних наук
Назва Групи
Друга іноземна мова (німецька, французька) ДК-1(нім), ДК-2 (нім), Рк-5 (др.іноз), Рк-6 (др.іноз)
Іноземна мова для студентів заочного факультету ЗЕ-1, ЗІБА-1, ЗІБА-2, ЗІБА-3*, ЗЖ-1, ЗЖ-3, ЗЖ-4, ЗОМ-4, ЗВП-5, ЗВП-4, ЗВП-3, ЗВП-2, ЗАУ-2, ЗПМ/ЗАКТ- 3, ЗЕ-2, ЗОМ-1/ЗДЗ-1, ЗДЗ-4, ЗПМ-1, ЗЖ-2, ЗОМ/ ЗДЗ – 5, ЗВП- 5(2), ЗР-6, ЗРК-6, ЗОМ/ЗДЗ- 3, ЗОМ/ЗДЗ- 2
Ділова іноземна мова Дк-1, Дк-2
Іноземна мова ділового спілкування ВП-5(ТД), КТ-5, КН-5 (м), ІСТ-5(м), ВП-5(МЗ), ВП-5(ТЕ), ВП-5(ТП), ВП-5(ТК), АУ-5, Пм-5, Кг/Сг-5(м), Аспіранти
Іноземна мова АУ, КТ-2, КТ-3, ПМ-2, ПМ-3, АУ-3, АКТ-1, АКТ-2, Пм-1
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) КСГ-1, КСГ-2, КСГ-3, КСГ-4, Кг-3, Сг-3, Дз-11, Дз-12, Дз-13, Дз-21, Дз-22, Дз-23, ВП-1, ВП-21, ВП-22, ВП-23, ІСТ-1, ІСТ-2, КН-1, КН-2, КН-31, КН-32, Б-1, Б-2, П-1, П-2, Мн-1, Мн-2, Мк-1, Ж-11, Ж-12, Р-2, Рк-2, Дз-31, Дз-32, Дз-33, Мк-2, КН-4, ІСТ-31, ДЗ-41, Дз-43, ВП-31, ВП-41

На даний момент нема розкладу викладача

 • Викладач англійської та французької мов, перекладач науково-технічної літератури.

Випускниця факультету іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю "Романо-германські мови та літератури". Слухач курсів FCE при Британській Раді в Україні (диплом First Certificate in English від Cambridge University).

Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 - "Теорія навчання" на тему "Дидактичні умови застосування технологій комбінованого навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей" і отримала диплом доктора філософії (кандидата педагогічних наук).

Веде практичні заняття з навчальних дисциплін:
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, французька)
 • Іноземна мова (англійська, французька)
 • Іноземна мова ділового спілкування (англійська, французька)
 • Друга іноземна мова (англійська, французька)
Напрями наукових досліджень:
 • Організація комбінованого навчання у вищій школі,
 • дистанційне, електронне та он-лайн навчання,
 • методика викладання іноземних мов у вищій школі,
 • застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.
Основні наукові праці:
 1. Musiyovska O. Didactic model of foreign language blended learning course design and implementation // Intellectual Archive. - 2016, Vol.5, №   – С. 149-159. 
 2. Мусийовска О. Разработка и внедрение курса комбинированного обучения иностранному языку студентов полиграфистов // Проблемы современной науки и образования: Научно-методический журнал. - 2016, Вып. 2 (44). - С.163-168.
 3. Мусійовська О.Ф. Створення контенту курсу комбінованого навчання іншомовної фахової комунікації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2015. – No2. – С.284-289.
 4. Мусійовська О.Ф. Формування мотивації студента в умовах комбінованого навчання іноземних мов // “Педагогічна освіта: теорія і практика” Випуск No 19 (2-2015). - С. 165-170.
 5. Мусійовська О. Аналіз навчального матеріалу для формування іншомовних професійно-комунікативних компетенцій // Теорія і практика освіти в сучасному світі. Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 13-14 листопада 2015 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015.– С. 119-122с.
 6. Мусійовська О. Варіативність навчальної діяльності студента в умовах комбінованого навчання іноземних мов // Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали III Міжнародної науково-практичній конференції (м.Ужгород, 11-12 грудня 2015 року). - – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015.– С. 69-72с.
 7. Мусійовська О.Ф. Аналіз класифікацій компонентів комбінованого навчання // / Вісник ЛДУ БЖД. – 2010. - №4. –Ч.2.- С.166-170.
 8. Мусійовська О. Теоретичні основи комбінованого навчання // Вісник ЛДУ БЖД. – 2009. - №3. – С.209 -216.
 9. Мусійовська О. Моделі комбінованого навчання // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Частина 2./ За редакцією М.М.Козяра та Н.Г.Ничкало. – Львів: ЛДУ БЖД. – 2009. – С.313-317.
 10. Мусійовська О. Проблеми впровадження комбінованого навчання у вищій школі України // Інформаційні технології і засоби навчання. Вип. 3 (7), 2008 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html – Назва з титул. екрана.
 11. Мусійовська О., Шуневич Б. Модель дистанційного курсу з англійської мови для навчання студентів за напрямами „Комп’ютерні науки« і „Видавничо-поліграфічна справа” // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. – 2007, № 1. – С. 25-33. 
 12. Мусійовська О. Комбіноване навчання іноземних мов у технічному ВНЗ // Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції: Інформаційні технології в сучасній економіці, менеджменті та освіті. – Вид-во Львівської філії Європейського Університету. - Львів, 2005, С.106-108.
 13. Мусійовська О., Калужна Г., Шуневич Б. Методика роботи з дистанційним курсом англійської мови при комбінованому навчанні / збірник матеріалів Міжнародного семінару «Розбудова суспільства знань для молоді шляхом використання технологій ХХІ століття», 21-23 листопада 2005 р. м. Київ, МННЦ. - С.173-177.
 14. Мусійовська О., Садницький В., Шуневич Б. Підготовка дистанційного курсу з англійської мови для навчання студентів за напрямами „Комп’ютерні науки« і „Видавничо-поліграфічна справа” // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. – 2003, № 6. – С. 91-100. 

Методичні видання:

 1. Мусійовська О. Методичні рекомендації для студентів технічних спеціальностей. Basics of Printing. Курс комбінованого навчання англійської мови за професійним спрямуванням. Видання друге / Українська академія друкарства. – Львів: Вид-во УАД, 2015. - 128 с.
 2. Мусійовська О. Організація комбінованого навчання іноземним мовам у вищій школі. / Українська академія друкарства. – Львів: Вид-во УАД, 2005. - 56 с.
 3. Мусійовська О., Шуневич Б. Методичні рекомендації для студентів першого курсу. Організація комбінованого навчання з англійської мови. Видання перше / Українська академія друкарства. – Львів: Вид-во УАД, 2005. - 36 с.

Події кафедри

бер
14
ВІДНОВЛЕННЯ НАВЧАННЯ В ZOOM! Dear students! З понеділка, 14.03.2022, спробуємо повернутися до дистанційного навчання. Прошу домовлятися з викладачами про час проведення пар. Все буде Україна!

10:05 — 308 ауд.

лют
28
Dear students! Канікули до 13 березня. Stay safe. See you soon! Everything will be UKRAINE!

10:59 — 322 ауд.

лют
15
ПОЧАТОК СЕМЕСТРУ 15 лютого 2022р. Навчання наразі ОНЛАЙН (ЗУМ). Студенти, не забувайте про пари! Усім міцного здоров"я,до зустрічі в ZOOM

12:00 — 308 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Ділова іноземна мова

 • photo5470153928705420564.jpg photo5470153928705420564.jpg
 • Практикум з іноземної мови

 • Р-3.docx
 • Р-4.docx
 • Наукове спілкування іноземною мовою

 • IMG_2128.jpg IMG_2128.jpg
 • IMG_2129.jpg IMG_2129.jpg
 • IMG_2130.jpg IMG_2130.jpg
 • Іноземна мова для студентів заочного факультету

 • КН 21 telephoning-in-english.pdf
 • Appearance and Character KH 1 ІСТ1.docx
 • KH1 ICT1 1.png KH1 ICT1 1.png
 • KH21 ICT21 1.png KH21 ICT21 1.png