Українська академія друкарства
 • E-mail: kafedra.inoz.mov@gmail.com
 • Телефон: +38 (032) 242 23 64

Синявська Алла Михайлівна

worker доцент,
кандидат педагогічних наук,
завідувач кафедри
Назва Групи
Іноземна мова (англійська, підготовка до ЄВІ)/ Foreign language (English, training for EIT) ЗНО (економісти), ЗНО (технологи), ЗНО (художники), ЗНО (редактори)
Іноземна мова для студентів заочного факультету ЗЕ-1, ЗІБА-1, ЗІБА-2, ЗІБА-3*, ЗЖ-1, ЗЖ-3, ЗЖ-4, ЗОМ-4, ЗВП-5, ЗВП-4, ЗВП-3, ЗВП-2, ЗАУ-2, ЗПМ/ЗАКТ- 3, ЗЕ-2, ЗОМ-1/ЗДЗ-1, ЗДЗ-4, ЗПМ-1, ЗЖ-2, ЗОМ/ ЗДЗ – 5, ЗВП- 5(2), ЗР-6, ЗРК-6, ЗОМ/ЗДЗ- 3, ЗОМ/ЗДЗ- 2
Ділова іноземна мова Дк-1, Дк-2
Іноземна мова ділового спілкування ВП-5(ТД), КТ-5, КН-5 (м), ІСТ-5(м), ВП-5(МЗ), ВП-5(ТЕ), ВП-5(ТП), ВП-5(ТК), АУ-5, Пм-5, Кг/Сг-5(м), Аспіранти
Іноземна мова наукової діяльності
Іноземна мова АУ, КТ-2, КТ-3, ПМ-2, ПМ-3, АУ-3, АКТ-1, АКТ-2, Пм-1
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) КСГ-1, КСГ-2, КСГ-3, КСГ-4, Кг-3, Сг-3, Дз-11, Дз-12, Дз-13, Дз-21, Дз-22, Дз-23, ВП-1, ВП-21, ВП-22, ВП-23, ІСТ-1, ІСТ-2, КН-1, КН-2, КН-31, КН-32, Б-1, Б-2, П-1, П-2, Мн-1, Мн-2, Мк-1, Ж-11, Ж-12, Р-2, Рк-2, Дз-31, Дз-32, Дз-33, Мк-2, КН-4, ІСТ-31, ДЗ-41, Дз-43, ВП-31, ВП-41

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Іноземна мова ділового спілкування Кг/Сг-5(м) 310
Іноземна мова ділового спілкування Кг/Сг-5(м) 310
3 Ділова іноземна мова Дк-2 310
- - -
4 Іноземна мова ділового спілкування ВП-5(ТД) 310
Іноземна мова ділового спілкування ВП-5(ТД) 310

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Ділова іноземна мова Дк-1 310
Ділова іноземна мова Дк-1 310
3 Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) Дз-31, Дз-32, Дз-33 310
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) Дз-31, Дз-32, Дз-33 310
4 Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) ДЗ-41, Дз-43 310
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) ДЗ-41, Дз-43 310

Синявська Алла Михайлівна закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова та українська мова і література» та здобула кваліфікацію спеціаліста „Вчитель англійської мови та української мови і літератури”. З вересня 2012 року працює в Українській академії друкарства на кафедрі іноземних мов. Свою педагогічну діяльність почала з 1998 року.

З 1998 р. до 2012 р. працювала на кафедрі іноземних мов Львівської комерційної академії. 3 2012 р. працює на посаді доцента кафедри іноземних мов Української академії друкарства.

Алла Михайлівна захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки у 2009 році. Вчене звання доцента кафедри іноземних мов присвоєно 2014 р.

А.М. Синявська має понад 40 публікацій, з них 24 наукові (у т.ч. – наукові статті у фах. вид. України – 17), 13 навчально-методичного характеру (у т.ч. – співавтор навчального посібника з грифом МОН України.

Наукові зацікавлення: сучасні методи викладання іноземної мови із застосуванням інформаційних технологій; перекладацькі технології

Викладає курси "Іноземна мова за професійним спрямуванням", "Іноземна мова ділового спілкування", "Теорія та практика перекладу"

E-mail: asynyavska@yahoo.com

Консультаційний час: четвер 15:00-16:00 ауд. 320

ОСНОВНІ ПРАЦІ

Посібник з ділової англійської мови: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / за ред. А.Синявської. - Л.: вид-во УАД, 2019. - 110 с. (у співавт. з І. Казаковою, М. Фігель, О. Яремчук).

Посібник з граматики англійської мови: навч. посібн. - Л.: вид-во УАД, 2019. - 120 с. (у співавт. з І. Казаковою, О. Чорною, О. Яремчук).

Англійська мова для бухгалтерів та аудиторів: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / за ред. А.Синявської. – Львів : Новий світ – 2000, 2010. – 248 с. (у співавт. з В. Шукаткою).

Значення іноземних мов при підготовці фахівців торговельної сфери // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. – № 1. –  С. 40–45.

Internet Possibilities for Teaching English Writing / English in Globalised World // Зб. наук. праць (англ.м). – Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2012. – С. 170-171

Web 2.0 Tools: Online Platforms for Teaching English / Глобальні зміни в Україні: глобальні зміни в викладанні англійської мови в Україні: тези доповідей (англ.мовою) / Укл. А. Раду. Ред. А.Раду, Л. Кузнецова. – Львів : ПП «Марусич», 2016. – С. 194-195.

Дидактичний аспект використання лінгвістичних корпусів у процесі навчання іноземної мови // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології // Зб.наук.праць. Вип.9. Ч.ІІ. - Слов'янськ, 2019. - С.66-73. (у співавт. з Т. Лісною).

Участь уконференціях та семінарах

Науково-практична конференція "Incorporating Media Literacy in English Language Teaching and Learning in the 21st Century", Сумський державний університет, 2019 р.

Школа перекладознавства “I can Translate”, Львів, 2019 Національний університет ім. І.Франка

Практичний курс “Writing with Academic Integrity: Keys to Success” Київ, Посольство США в Україні, 2018

ELT Professional Development Training “Teaching English Online: Opportunities, Challenges, Tools”, Київ, America House, 2015

Події кафедри

бер
14
ВІДНОВЛЕННЯ НАВЧАННЯ В ZOOM! Dear students! З понеділка, 14.03.2022, спробуємо повернутися до дистанційного навчання. Прошу домовлятися з викладачами про час проведення пар. Все буде Україна!

10:05 — 308 ауд.

лют
28
Dear students! Канікули до 13 березня. Stay safe. See you soon! Everything will be UKRAINE!

10:59 — 322 ауд.

лют
15
ПОЧАТОК СЕМЕСТРУ 15 лютого 2022р. Навчання наразі ОНЛАЙН (ЗУМ). Студенти, не забувайте про пари! Усім міцного здоров"я,до зустрічі в ZOOM

12:00 — 308 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Ділова іноземна мова

 • photo5470153928705420564.jpg photo5470153928705420564.jpg
 • Практикум з іноземної мови

 • Р-3.docx
 • Р-4.docx
 • Наукове спілкування іноземною мовою

 • IMG_2128.jpg IMG_2128.jpg
 • IMG_2129.jpg IMG_2129.jpg
 • IMG_2130.jpg IMG_2130.jpg
 • Іноземна мова для студентів заочного факультету

 • КН 21 telephoning-in-english.pdf
 • Appearance and Character KH 1 ІСТ1.docx
 • KH1 ICT1 1.png KH1 ICT1 1.png
 • KH21 ICT21 1.png KH21 ICT21 1.png