Українська академія друкарства
 • E-mail: kafedra.inoz.mov@gmail.com
 • Телефон: +38 (032) 242 23 64

Студентська наукова робота

В Українській академії друкарства студенти мають можливість не лише набувати знання та високу професійну кваліфікацію, але й розвивати свої інтелектуальні здібності та лідерські якості.

Вважаючи науково-дослідну роботу студентів (НДРС) органічною складовою навчальних процесів, кафедра іноземних мов приділяє цій ділянці постійну увагу. Кафедра переконана, що саме НДРС сприяє розвиткові навичок самостійної творчої праці.

На кафедрі успішно функціонує організована викладачами (науковими керівниками) система форм наукової роботи, де студенти мають можливість реалізувати та розвивати власні творчі та наукові можливості і потреби в поза навчальний час: наукові конференції, науково-практичні конференції, наукові семінари, форуми, «круглі столи», конкурси, олімпіади, студентський науковий гурток.

На засіданні кафедри на початку навчального року розглядається та затверджується тематика НДРС, наукові керівники. Зміст і характер досліджуваної тематики всієї НДР студентів визначаються загальною проблематикою дослідної і науково-методичної діяльності кафедри іноземних мов УАД з урахуванням мотивації та особистих інтересів студентів. Результатом НДР студентів з іноземної мови є завершена наукова робота, її захист та виступ з доповіддю на студентській науковій конференції, а також написання та публікація статті, тез доповіді.

Кращі роботи рекомендуються науковим керівником, кафедрою іноземних мов до участі у звітній студентській науковій конференції УАД до Дня науки, інших конференціях, конкурсах, грантах, програмах та до друку.

photo

Фрагмент виступу призерів студентської наукової конференції УАД .

На базі кафедри діє студентський науковий гурток «Діалог культур. Фахівець XXI століття», до складу якого входять предметні та проблемні наукові групи та секції, перекладацька студія, дискусійний клуб тощо. Метою роботи гуртка є заохочення обдарованих студентів до науково-дослідної роботи, активізація наукової роботи студентів, підвищення рівня професійної підготовки фахівців, розширення наукового світогляду майбутніх випускників. Студенти із задоволенням збагачують свої знання з країнознавства, ділової та сленгової іноземної мови, іноземної мови за професійним спрямуванням.

Основною формою проведення занять з іноземної мови в навчальний час є практичне заняття. Організація роботи гуртка в поза навчальний час дозволяє урізноманітнювати форми засідань: це можуть бути мультимедійні презентації, міні-конференції, «круглі столи», наукові диспути, дискусії, ділові ігри, імітаційні практичні заняття з професійної діяльності, усні доповіді, екскурсії тощо.

Для виявлення найбільш обдарованої молоді нами щороку (традиційно у листопаді) проводиться конкурс на кращого знавця іноземної мови для студентів перших курсів усіх факультетів УАД у форматі, максимально наближеному до міжнародного стандарту проведення екзаменів з іноземної мови. Студентам пропонується перелік завдань у тестовій формі. Така форма проведення конкурсу дає можливість об’єктивно оцінити вміння та навички студентів у різних аспектах мовленнєвої компетенції ( аудіювання, завдання граматичного та лексичного змісту, написання творчих робіт) та виявити перспективних у плані залучення до НДР. З кожним роком кількість бажаючих взяти участь у конкурсі збільшується .

Події кафедри

бер
14
ВІДНОВЛЕННЯ НАВЧАННЯ В ZOOM! Dear students! З понеділка, 14.03.2022, спробуємо повернутися до дистанційного навчання. Прошу домовлятися з викладачами про час проведення пар. Все буде Україна!

10:05 — 308 ауд.

лют
28
Dear students! Канікули до 13 березня. Stay safe. See you soon! Everything will be UKRAINE!

10:59 — 322 ауд.

лют
15
ПОЧАТОК СЕМЕСТРУ 15 лютого 2022р. Навчання наразі ОНЛАЙН (ЗУМ). Студенти, не забувайте про пари! Усім міцного здоров"я,до зустрічі в ZOOM

12:00 — 308 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Ділова іноземна мова

 • photo5470153928705420564.jpg photo5470153928705420564.jpg
 • Практикум з іноземної мови

 • Р-3.docx
 • Р-4.docx
 • Наукове спілкування іноземною мовою

 • IMG_2128.jpg IMG_2128.jpg
 • IMG_2129.jpg IMG_2129.jpg
 • IMG_2130.jpg IMG_2130.jpg
 • Іноземна мова для студентів заочного факультету

 • КН 21 telephoning-in-english.pdf
 • Appearance and Character KH 1 ІСТ1.docx
 • KH1 ICT1 1.png KH1 ICT1 1.png
 • KH21 ICT21 1.png KH21 ICT21 1.png