Українська академія друкарства
 • E-mail: kafedra.inoz.mov@gmail.com
 • Телефон: +38 (032) 242 23 64

Напрями наукових досліджень

Науково-дослідна та науково-методична робота кафедри проводиться у тісному зв'язку із вдосконаленням навчального процесу і його повним методичним забезпеченням.

Видавничо-поліграфічна галузь є однією з найважливіших галузей не тільки в Україні, а й у всьому світі. Мова сфери видавничо-поліграфічного комплексу (до складу якого входять видавці, поліграфісти, книжкова торгівля тощо), становлення і розвиток її лексичної системи, визначення та знання нових наукових понять та дефініцій належать до актуальних проблем сьогодення.

Поліграфічна лексика – це складна та добре структурована система лексичних одиниць, характерною рисою якої є постійне збагачення, з одного боку, та величезна кількість іншомовних асимільованих і неасимільованих запозичень, з іншого, тому існує постійна необхідність працювати над сучасним складом професійної лексики з метою фіксації та оцінки характерних рис мови науки в реальній дійсності.

Основною метою наукової роботи викладачів кафедри є підвищення рівня якості підготовки студентів немовних ВНЗ з іноземної мови професійного спрямування з використанням сучасних моделей і технологій.

Науковим напрямом кафедри є:

 • сучасні тенденції розвитку лінгвістики;
 • виявлення та систематизація іншомовних нових наукових понять та дефініцій у видавничо-поліграфічній галузі, укладання фахових двомовних словників;
 • дослідження актуальних питань методики викладання іноземних мов, пошук, розробка та застосування оптимальних інноваційних методів і технологій іншомовної професійної підготовки у вищому немовному навчальному закладі;
 • теорія та практика перекладу науково-технічного та художнього тексту;
 • проблеми лексикології, стилістики, граматики та функціонування таких структур в технічному та художньому текстах;
 • зміст і характер науково-дослідної роботи студентів немовних ВНЗ з іноземної мови.

Напрямки індивідуальної наукової діяльності викладачів:

 • практика перекладу та перекладацькі проблеми. Дослідження проблем, пов'язаних з функціонуванням нового іншомовного гетерогенного матеріалу;
 • термінознавчі дослідження фахових мов;
 • cкладні іменники в сучасній англійській мові: лінгвістична структура та дериваційні особливості, прагматика;
 • дослідження процесу розвитку іноземної мови, відстеження змін у системі її словникового складу;
 • розвиток і функціонування англійської мови. Шляхи збагачення лексики і фразеології англійської мови в XXI столітті;
 • проблема функціонування гендерних стереотипів в межах сучасної німецької літератури;
 • проблема формування соціокультурної компетенції студентів немовних ВНЗ;
 • використання інноваційних методів і інформаційних технологій при викладанні іноземної мови у вищій школі;
 • використання інноваційних методів і інформаційних технологій при викладанні іноземної мови у вищій школі;
 • cтруктурування навчального матеріалу з англійської мови для студентів технічних ВНЗ. Проблема розробки навчальних посібників з іноземної мови професійного спрямування для студентів немовних ВНЗ;

Результати та матеріали цих досліджень обговорюються на наукових семінарах кафедри, доповідаються на щорічних звітних науково-практичних конференціях УАД, друкуються у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, впроваджуються як в аудиторний, так і в поза аудиторний навчальний процес.

Викладачі кафедри іноземних мов – постійні учасники міжнародних, національних, регіональних і академічних наукових конференцій та семінарів, а також семінарів, вебінарів та конференцій, організованих British Council, Cambridge English Language Assessment, Oxford University Press, Cambridge University Press, компаніями «Лінгвіст» та «РУНА».

Події кафедри

гру
16
ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ викладача Яремчук О.В. в ZOOM. Група КТ-1

10:15 — 309 ауд.

гру
15
ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ викладача Ботвин Т.М. в ZOOM. Група Ж-11

10:15 — 308 ауд.

гру
10
ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ викладача Синявська А.М. в ZOOM. Група ДЗ. Курс 2

12:20 — 308 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Ділова іноземна мова

 • photo5470153928705420564.jpg photo5470153928705420564.jpg
 • Практикум з іноземної мови

 • Р-3.docx
 • Р-4.docx
 • Наукове спілкування іноземною мовою

 • IMG_2128.jpg IMG_2128.jpg
 • IMG_2129.jpg IMG_2129.jpg
 • IMG_2130.jpg IMG_2130.jpg
 • Іноземна мова для студентів заочного факультету

 • КН 21 telephoning-in-english.pdf
 • Appearance and Character KH 1 ІСТ1.docx
 • KH1 ICT1 1.png KH1 ICT1 1.png
 • KH21 ICT21 1.png KH21 ICT21 1.png