Українська академія друкарства
 • E-mail: kafedra.inoz.mov@gmail.com
 • Телефон: +38 (032) 242 23 64

Напрями наукових досліджень

Науково-дослідна та науково-методична робота кафедри проводиться у тісному зв'язку із вдосконаленням навчального процесу і його повним методичним забезпеченням.

Видавничо-поліграфічна галузь є однією з найважливіших галузей не тільки в Україні, а й у всьому світі. Мова сфери видавничо-поліграфічного комплексу (до складу якого входять видавці, поліграфісти, книжкова торгівля тощо), становлення і розвиток її лексичної системи, визначення та знання нових наукових понять та дефініцій належать до актуальних проблем сьогодення.

Поліграфічна лексика – це складна та добре структурована система лексичних одиниць, характерною рисою якої є постійне збагачення, з одного боку, та величезна кількість іншомовних асимільованих і неасимільованих запозичень, з іншого, тому існує постійна необхідність працювати над сучасним складом професійної лексики з метою фіксації та оцінки характерних рис мови науки в реальній дійсності.

Основною метою наукової роботи викладачів кафедри є підвищення рівня якості підготовки студентів немовних ВНЗ з іноземної мови професійного спрямування з використанням сучасних моделей і технологій.

Науковим напрямом кафедри є:

 • сучасні тенденції розвитку лінгвістики;
 • виявлення та систематизація іншомовних нових наукових понять та дефініцій у видавничо-поліграфічній галузі, укладання фахових двомовних словників;
 • дослідження актуальних питань методики викладання іноземних мов, пошук, розробка та застосування оптимальних інноваційних методів і технологій іншомовної професійної підготовки у вищому немовному навчальному закладі;
 • теорія та практика перекладу науково-технічного та художнього тексту;
 • проблеми лексикології, стилістики, граматики та функціонування таких структур в технічному та художньому текстах;
 • зміст і характер науково-дослідної роботи студентів немовних ВНЗ з іноземної мови.

Напрямки індивідуальної наукової діяльності викладачів:

 • практика перекладу та перекладацькі проблеми. Дослідження проблем, пов'язаних з функціонуванням нового іншомовного гетерогенного матеріалу;
 • термінознавчі дослідження фахових мов;
 • cкладні іменники в сучасній англійській мові: лінгвістична структура та дериваційні особливості, прагматика;
 • дослідження процесу розвитку іноземної мови, відстеження змін у системі її словникового складу;
 • розвиток і функціонування англійської мови. Шляхи збагачення лексики і фразеології англійської мови в XXI столітті;
 • проблема функціонування гендерних стереотипів в межах сучасної німецької літератури;
 • проблема формування соціокультурної компетенції студентів немовних ВНЗ;
 • використання інноваційних методів і інформаційних технологій при викладанні іноземної мови у вищій школі;
 • використання інноваційних методів і інформаційних технологій при викладанні іноземної мови у вищій школі;
 • cтруктурування навчального матеріалу з англійської мови для студентів технічних ВНЗ. Проблема розробки навчальних посібників з іноземної мови професійного спрямування для студентів немовних ВНЗ;

Результати та матеріали цих досліджень обговорюються на наукових семінарах кафедри, доповідаються на щорічних звітних науково-практичних конференціях УАД, друкуються у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, впроваджуються як в аудиторний, так і в поза аудиторний навчальний процес.

Викладачі кафедри іноземних мов – постійні учасники міжнародних, національних, регіональних і академічних наукових конференцій та семінарів, а також семінарів, вебінарів та конференцій, організованих British Council, Cambridge English Language Assessment, Oxford University Press, Cambridge University Press, компаніями «Лінгвіст» та «РУНА».

Події кафедри

бер
14
ВІДНОВЛЕННЯ НАВЧАННЯ В ZOOM! Dear students! З понеділка, 14.03.2022, спробуємо повернутися до дистанційного навчання. Прошу домовлятися з викладачами про час проведення пар. Все буде Україна!

10:05 — 308 ауд.

лют
28
Dear students! Канікули до 13 березня. Stay safe. See you soon! Everything will be UKRAINE!

10:59 — 322 ауд.

лют
15
ПОЧАТОК СЕМЕСТРУ 15 лютого 2022р. Навчання наразі ОНЛАЙН (ЗУМ). Студенти, не забувайте про пари! Усім міцного здоров"я,до зустрічі в ZOOM

12:00 — 308 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Ділова іноземна мова

 • photo5470153928705420564.jpg photo5470153928705420564.jpg
 • Практикум з іноземної мови

 • Р-3.docx
 • Р-4.docx
 • Наукове спілкування іноземною мовою

 • IMG_2128.jpg IMG_2128.jpg
 • IMG_2129.jpg IMG_2129.jpg
 • IMG_2130.jpg IMG_2130.jpg
 • Іноземна мова для студентів заочного факультету

 • КН 21 telephoning-in-english.pdf
 • Appearance and Character KH 1 ІСТ1.docx
 • KH1 ICT1 1.png KH1 ICT1 1.png
 • KH21 ICT21 1.png KH21 ICT21 1.png